Период публикации сведений в бюллетене: 2022.02.01 - 2022.02.28

MK4A ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА ВВИДУ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (19)

Номер евразийского патента,
код вида документа
Дата публикации,
№ Бюллетеня
Номер евразийской заявки Дата подачи заявки Дата истечения срока действия, код государства Дата публикации извещения
003783
B1
2003.08.28
No 4
200200298 2002.01.17 2022.01.18
RU
2022.02.02
004580
B1
2004.06.24
No 3
200201047 2002.01.26 2022.01.27
KZ, RU
2022.02.16
004841
B1
2004.08.26
No 4
200300786 2002.02.05 2022.02.06
RU
2022.02.24
004999
B1
2004.10.28
No 5
200300848 2002.01.29 2022.01.30
RU
2022.02.16
005009
B1
2004.10.28
No 5
200200613 2002.01.17 2022.01.18
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.02.02
005471
B1
2005.02.24
No 1
200300744 2002.01.30 2022.01.31
BY, RU
2022.02.16
005609
B1
2005.04.28
No 2
200300753 2002.01.17 2022.01.18
RU
2022.02.02
005697
B1
2005.04.28
No 2
200300821 2002.01.25 2022.01.26
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.02.16
005860
B1
2005.06.30
No 3
200300883 2002.02.04 2022.02.05
BY, RU
2022.02.24
006540
B1
2006.02.24
No 1
200401463 2002.01.25 2022.01.26
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.02.16
006686
B1
2006.02.24
No 1
200300822 2002.01.25 2022.01.26
BY, KZ, RU
2022.02.16
006700
B1
2006.02.24
No 1
200300823 2002.01.25 2022.01.26
AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, TJ, TM, RU
2022.02.16
006767
B1
2006.04.28
No 2
200300844 2002.01.28 2022.01.29
RU
2022.02.16
006851
B1
2006.04.28
No 2
200300870 2002.02.04 2022.02.05
RU
2022.02.24
006879
B1
2006.04.28
No 2
200300810 2002.01.18 2022.01.19
RU
2022.02.09
006947
B1
2006.06.30
No 3
200300827 2002.01.22 2022.01.23
AZ, KZ, KG, RU
2022.02.09
007614
B1
2006.12.29
No 6
200400879 2002.01.16 2022.01.17
BY, RU
2022.02.02
010180
B1
2008.06.30
No 3
200501549 2002.01.28 2022.01.29
RU
2022.02.16
012329
B1
2009.08.28
No 4
200601917 2002.01.16 2022.01.17
BY, RU
2022.02.02