Период публикации сведений в бюллетене: 2022.07.01 - 2022.07.31

MK4A ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПАТЕНТА ВВИДУ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (18)

Номер евразийского патента,
код вида документа
Дата публикации,
№ Бюллетеня
Номер евразийской заявки Дата подачи заявки Дата истечения срока действия, код государства Дата публикации извещения
001444
B1
2001.04.23
No 2
199900137 1997.07.08 2022.07.09
BY
2022.07.27
005328
B1
2005.02.24
No 1
200400074 2002.06.25 2022.06.26
BY, RU
2022.07.13
005339
B1
2005.02.24
No 1
200400173 2002.07.10 2022.07.11
RU
2022.07.27
005465
B1
2005.02.24
No 1
200400057 2002.07.04 2022.07.05
RU
2022.07.27
005466
B1
2005.02.24
No 1
200400058 2002.07.04 2022.07.05
RU
2022.07.27
005502
B1
2005.02.24
No 1
200400221 2002.07.10 2022.07.11
RU
2022.07.27
005639
B1
2005.04.28
No 2
200400133 2002.06.27 2022.06.28
RU
2022.07.13
005712
B1
2005.04.28
No 2
200301245 2002.06.21 2022.06.22
RU
2022.07.07
005715
B1
2005.04.28
No 2
200301246 2002.06.21 2022.06.22
RU
2022.07.07
005735
B1
2005.06.30
No 3
200400071 2002.06.20 2022.06.21
RU
2022.07.07
005773
B1
2005.06.30
No 3
200400185 2002.07.09 2022.07.10
RU
2022.07.27
006020
B1
2005.08.25
No 4
200400117 2002.06.28 2022.06.29
RU
2022.07.13
006440
B1
2005.12.29
No 6
200400137 2002.07.01 2022.07.02
RU
2022.07.27
006446
B1
2005.12.29
No 6
200400082 2002.06.25 2022.06.26
BY, RU
2022.07.13
006764
B1
2006.04.28
No 2
200400152 2002.06.28 2022.06.29
RU
2022.07.13
006845
B1
2006.04.28
No 2
200400153 2002.07.05 2022.07.06
KZ
2022.07.27
012701
B1
2009.12.30
No 6
200501805 2002.07.05 2022.07.06
BY, KZ, RU
2022.07.27
021242
B1
2015.05.29
No 5
200400063 2002.06.25 2022.06.26
RU
2022.07.13