Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и евразийские патенты)"
Бюллетень 1´2012

FA9A
HC1A
HZ9A
NF9A
PC1A
PD1A
MC4A
MM4A
ND4A
NF4A
PC4A
PD4A
TC4A
TH4A
  

PD4A РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ В ПОРЯДКЕ ПРАВОПРЕЕМСТВА

Номер евразийского патента, код вида документа Дата публикации,
№ Бюллетеня
Прежний владелец,
код страны
Новый владелец,
код страны
Дата и номер регистрации документа о правопреемстве
000352
B1
1999.04.29
№2
ВЕКТУРА ЛТД. (GB) ВЕКТУРА ГРУП ПЛС (GB) 2011.12.12
1363/2П-000352
000474
B1
1999.08.26
№4
ВЕРНЕР-ЛАМБЕРТ КОМПАНИ (US) ВАРНЕР-ЛАМБЕРТ КОМПАНИ ЭЛ-ЭЛ-СИ (US) 2011.11.25
1335/1П-000474
007156
B1
2006.08.25
№4
РЕКИТТ БЕНКАЙЗЕР, ИНК. (US) РЕКИТТ БЕНКАЙЗЕР, ЭлЭлСи (US) 2011.12.13
1364/4П-007156
009150
B1
2007.10.26
№5
ТАЙХ АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (AT) КОНСТАНЦИЯ ТАЙХ ГМБХ (AT) 2011.12.14
1366/1П-009150
010559
B1
2008.10.30
№5
А. ФРИДР. ФЛЕНДЕР АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ (DE) 2011.11.25
1339/1П-010559

наверх